Firstbeat hyvinvointi­valmennus yritykselle tai ryhmälle

Stressi ja palautuminen hallintaan!

Firstbeat-valmennus yritykselle ja ryhmälle avaa erittäin tarkasti jokaisesen osallistujan omaa stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tilannetta. Ryhmänä toteutettu valmennus antaa lisätukea ja motivaatiota!

Kerro kaverille:

Firstbeat-hyvinvointivalmennus ryhmällesi

Firstbeat-valmennus auttaa ymmärtämään, miten jokainen voi edistää kehon ja mielen hyvinvointia yksilöllisesti sopivalla tavalla sekä löytää tasapainon kuormituksen ja levon välillä. Firstbeat-valmennuksen avulla on mahdollista oppia tuntemaan itseään paremmin – minkälainen toiminta tukee parhaiten juuri sinun palautumistasi, ja toisaalta, mikä ei sitä edistä. Valmennukseen kuuluu luotettava Firstbeat-mittalaite, joka on tarkoitettu erittäin tarkkaan sykevaihtelu- ja liikemittaukseen. Firstbeat Life -sovellus tarjoaa tietoa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnasta sekä yksilöllistä ohjausta.

Firstbeat-hyvinvointivalmennus käytännössä

Firstbeat-hyvinvointianalyysi voidaan toteuttaa ryhmässä siten, että jokaiselle tilataan oma mittalaite.

Pidämme alussa ja lopussa yhteisen noin tunnin pituisen Teams-verkkokeskustelun/luennon. Alussa kerron kuinka mittaus käytännössä tehdään ja miten saatte mittauksesta mahdollisimman suuren hyödyn. Noin kuukauden kuluttua pidetään toinen Teams-tapaaminen, jossa yhteisesti käydään mittausten tulokset läpi.

Jokainen voi seurata omia tuloksia, kun mittaustuloksia analysoidaan.

Ryhmässä toteutetun Firstbeat-hyvinvointivalmennuksen extrahyötynä on se, että ryhmässä työ- tai harrastusporukka tukee toinen toistaan, ja parhaat vinkit voi joskus saada omalta kollegaltaan!

Aloituspaketin sisältö/osallistuja:

  • 3 vuorokauden pituinen mittaus
  • Firstbeat-sovelluksen käyttö
  • Mittalaite (jokainen osallistuja saa mittalaitteen omaksi)
  • Osallistuminen kahteen luentoon
  • Mahdollisuus esittää kysymyksiä luennon aikana
  • Alennus henkilökohtaiseen Firstbeat-hyvinvointivalmennuksen jatkovalmennukseen.

Hinta määräytyy ryhmän osallistujamäärän mukaan.

Valmennuksen kesto

Suositeltava minimikesto ryhmän Firstbeat-hyvinvointivalmennukselle on 1 kuukausi.

Ryhmävalmennuksen kesto voidaan sopia toiveidenne mukaan ja sitä on mahdollista jatkaa esimerkiksi 3 kuukauden jatkotilauksin. Valmennuksen sisältöä on mahdollista räätälöidä toiveidenne mukaan. Ota yhteyttä – kerro toiveistanne, niin rakennetaan yhdessä sopiva paketti juuri sinun yrityksellesi tai ryhmällesi!