Ravitsemus kuntoon, luentosarja yrityksille

480,00

Terveellinen ruokavalio tukee hyvinvointia ja jaksamista.

Ravitsemus kuntoon -kurssin jälkeen osallistujilla on selkeä käsitys hyvinvointia tukevan ravitsemuksen koostamisesta. Muutoksilla voi olla suotuisia vaikutuksia jopa todettuihin kansansairauksiin, kuten diabetekseen. Näin myös työnantaja voi hyötyä vähentyvinä sairaspoissaoloina.

Kerro kaverille:

Ruokavaliolla on merkittävä vaikutus jokapäiväiseen elämään. Työpäivän energiatasapainoon voidaan vaikuttaa pienilläkin muutoksilla. Olemme usein tapoihimme juurtuneita, myös syömisen suhteen. Kurssi antaa näkökantaa erilaisille terveellisille vaihtoehdoille. Osallistujat voivat punnita omaa ruokasuhtautumista verrattuna kansainvälisiin suosituksiin.

Kurssin tavoite

Kurssin jälkeen osallistujilla on selkeä käsitys kuinka rakentaa terveellinen, hyvinvointia ja jaksamista tukeva ruokavalio. Muutoksilla voi olla suotuisia vaikutuksia jopa todettuihin kansansairauksiin, kuten diabetekseen. Näin myös työnantaja voi hyötyä vähentyvinä sairaspoissaoloina.

Kurssin toteutus

Kurssi koostuu kahdesta kahden tunnin Teams-luennosta. Luennot suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaan noin kahden viikon tauolla. Väliajalla on mahdollisuus tutustua annettuihin ohjeisiin ja harjoitella luennon aiheita tehtävien muodossa sekä esittää kysymyksiä seuraavalle luennolle. Jokainen suorittaa tehtäviä omien tarpeiden mukaan, mukana voi olla myös kuunteluoppilaana.

Ensimmäisen luennon aiheena on kansainväliset ravitsemussuositukset. Jokainen voi verrata suosituksia omaan ruokakäyttäytymiseen. Käymme myös lyhyesti läpi kuinka suoliston hyvinvoinnin kautta voidaan vaikuttaa hyvinvointiin. Kotiläksynä on pitää ruokapäiväkirjaa yhdeltä päivältä.

Toisella kerralla paneudumme energiaravintoaineisiin. Perehdymme konkreettisesti siihen, miten yksittäinen ateria tulisi koostaa. Käymme läpi myös työpäivän aikaista ravitsemusta, jotta se tukisi jaksamista tasaisesti työpäivän aikana. Tällä kerralla annan myös vinkkejä terveen tunteiden ja ruokasuhteen väliseen tasapainoon.

Kurssille osallistujat saavat lisäksi itse opiskeltavan paketin Syö oikein! Näin ohjeisiin voi palata vielä luentojen jälkeenkin ja sisäistää aiheita omalla ajalla.

Ennen kurssin aloitusta on mahdollista antaa esitietoja työpaikasta ja tyypillisestä työpäivästä. Näin yrityksellä on mahdollisuus esittää omia toiveita painotukseen ja kurssin toteutukseen. Ryhmäkoko sopimuksen mukaan.